Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
26.01.2017.

Комисија за контролу извршења обавеза Купца је донела одлуку о раскиду уговора о продаји капитала за РТВ „Крагујевац“ јер купац није испунио обавезе из уговора ни у накнадном року, чиме су се у складу са законом стекли услови за раскид.

С обзиром да Купац ни у накнадно остављеним року није доставио ревизорски извештај којим се потврђује да је испунио уговорне обавезе, Министарство привреде је наплатило и банкарску гаранцију од 150.000 евра.

Све даља поступања у вези са приватизацијом медија код којих је раскинут уговор о продаји капитала биће спроведене у складу са законом и у договору са Министартвом култре и информисања.