Министарство привреде је данас, у складу са Законом о приватизацији и на основу Закључка Владе и Одлука Надзорног одбора ЈП Србијагас, објавило јавни позив за прикупљање писама заинтересованости за предузећа из петрохемисјког комплекса: МСК из Кикинде, ХИП Азотара и ХИП Петрохемија из Панчева.

Рок за достављање писама заинтересованости је 3. мај 2017. године.

У наредном периоду очекује се да ова предузећа предузећа доставе Министарству привреде процену фер тржишне вредности капитала, имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. године.

Министарство привреде ће, потом, ценећи процену вредности, стратешки значај фирме, као и исказано интересовање инвеститора, предложити Влади најоптималнији начин за приватизацију.

Јавне позиве можете погледати на http://www.priv.rs/vesti