Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
20.01.2017.

Агенција за привредне регистре (АПР) преузела је податке из Принудне наплате Народне банке Србије за 58.993 домаћа и страна, правна и физичка лица. То је још један корак ка умрежавању, обједињавању и доступности података државних институција о лицима и предузећима који злоупотребљавају привредни систем, практикују лоше манире и нефер пословање.

Прецизније речено, у оквиру јединствене електронске базе података – Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у АПР – формиране у складу са истоименим законом, могу се сагледати информације о нивоу пословне и професионалне поузданости и одговорности предузећа.

Сврха успостављања оваквог регистра је и изградња механизма помоћу којег ће се вршити праћење квалитета једног од сегмената пословног окружења у Републици Србији и који ће служити као једно од средстава који даје јасне показатеље приликом будућих планских активности и доношења мера из области привредног живота.

У Централној евиденцији се воде подаци о ограничењима, о лицима на која се односе ова привремена ограничења, о периоду важења конкретне мере, као и друге појединости из конкретног акта надлежног органа.

У Регистар је до сада уписана 51 активна мера кривичне евиденције и укупно 276.310 мера ограничења. Ова врста података и убудуће редовно преузимати путем веб сервиса који је успостављен између ове две институције.

Јавни подаци из Централне евиденције доступни су преко претраживача какав постоји и у другим регистрима које  води Агенција, а  критеријуми за претрагу су матични број или назив (или део назива) правног лица и предузетника.

Успостављање Централне евиденције омогућено је на основу Споразума који је Министарство спољних послова Краљевине Норвешке потписало са Владом Републике Србије 2013. године, а циљ пројекта је подршка реформи државне управе, јачање владавине права и конкурентности.