Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
08.02.2017.

Ministar privrede Goran Knežević potpisao je danas sa direktorom kompanije Zhol Zhondeushi LLP iz Kazahstana Muradovom Huramom Jahšibaevičem ugovor o prodaji kapitala Privrednog društva za građenje, remont i održavanje pruga ZGOP AD, Novi Sad.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2017/02/IMG 6158
Ministar Knežević

Ta kompanija dostavila je i jedinu prijavu u postupku javnog prikupljanja ponuda, koje je Ministarstvo privrede pokrenulo 2. septembra 2016. godine, sa javnim nadmetanjem radi prodaje 90,64033% kapitala Privrednog društva ZGOP. Odluka da se Zhol Zhondeushi LLP iz Kazahstana proglasi kupcem doneta je 26. decembra 2016. godine na predlog Komisije za sprovođenje postupka.

Početna cena za prodaju kapitala iznosila je 3.632.654 evra, što je ujedno i iznos koji se kupac obavezao da plati u gotovom radi kupovine 90,64033%  kapitala ZGOP AD, Novi Sad.

Ugovor je zaključen pod odložnim uslovom, budući da je kupac dužan da dostavi Ministarstvu privrede mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije.