Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
14.05.2015.

Ministarstvo privrede priprema akcioni plan za privatizaciju 17 preduzeća u restrukturiranju po posebnim kriterijumima, koja će imati zaštitu od naplate poverilaca u narednih godinu dana da bi mogla da se pripreme za privatizaciju, izjavio je danas Tanjugu ministar privrede Željko Sertić.

On je istakao i da će to biti preduzeća imaju poseban značaj za ekonomski život Srbije.

Ministar privrede je najavio da će vlada predložiti izmene Zakona o privatizaciji, koje će se ogledati u promeni nekoliki članova tog zakona i tražiti podršku od Skupštine Srbije da se pomeri rok zaštite za ta preduzeća za godinu dana.

Tokom proteklih pregovora sa MMF-om i kontinuiranih razgovora sa Svetskom bankom, ali i unutar Ministarstva privrede i Agencije za privatizaciju u fokusu su bila upravo preduzeća u restrukturiranju, kazao je Sertić.

„Mi smo u momentu donošenja novog Zakona o privatizaciji, prošle godine u avgustu mesecu, imali 144 preduzeća u restrukturiranju. Ta preduzeća su na određen zakonski način zaštićena od prinudne naplate poverilaca.

Od 144 preduzeća, 40 je otišlo u stečaj, sedam preduzeća će biti privatizovano u posebnom procesu na bazi Briselskog sporazuma, jer se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije, i ostaje nam 97 preduzeća kojima po Zakonu o privatizaciji 31. maja ističe zaštita od naplate poverilaca. To je neki period od 31. maja do 4. i 5. juna“, podsetio je resorni ministar.

Od 97 preduzeća Ministarstvo privrede priprema profesionalni akcioni plan, u kome će biti naznačeni kriterijumi na osnovu kojih će biti izabrano tih 17 preduzeća, o čemu je postignut dogovor sa MMF-om. To će svakako biti preduzeća koja imaju poseban uticaj na ekonomski život stanovništva ili veliki broj zaposlenih, objasnio je Sertić i dodao da će ta preduzeća imati vrlo jasno precizirane kriterijume i oročenu zaštitu.

On je rekao da će se od Skupštine zatražiti podrška za izmenu par članova zakona o privatizaciji kako bi se pomerio rok zaštite za godinu dana, ali će aktom Vlade za svako preduzeće biti opisano šta je to što treba da se uradi i u kom periodu.

„Dakle, neće sva preduzeća imati tih godinu dana mogućnost zaštite, imaćemo vrlo jasno definisane timove koji će da rade za svako preduzeće zajedno i sa spoljnim savetnicima i sa predstavnicima stručne javnosti ovde u Srbiji“, kazao je sagovornik Tanjuga.

Sertić je naglasio da je vrlo važna saradnja sa sindikatom i sa rukovodstvima tih preduzeća, jer se do sada često dešavalo da sama rukovodstva preduzeća nisu imala interes da se uđe u ozbiljan proces privatizacije.

„Mnogo razloga postoji zašto to ide tako, mnogo razloga je bilo na strani direktora koji su nam objašnjavali nemogućnost definisanja paketa privatizacione dokumentacije. Međutim, mi više izgovora za takve stvari nemamo i nećemo biti tolerantni prema tome“, uopozorio je ministar privrede.

Sva ostala preduzeća, koja ne uđu u najavljeni paket zaštićenih preduzeća, imaće mogućnost da za neka od njih do 31. maja bude objavljen javni poziv za privatizaciju i takve firme biće zaštićene do kraja oktobra meseca, faktički u zakonskim rokovima do trećeg poziva u skladu sa Zakonom o privatizaciji, rekao je Sertić.

Država će za ona preduzeća za koja ne bude objavljen javni poziv za privatizaciju ili budu objavljeni, a ne nađu svog kupca, kao i do sada, obezbediti i socijalni program i mogućnost da neka od tih preduzeća kroz stečajni postupak nađu svoje nove kupce i neko svoje novo tržište, rekao je ministar privrede.