Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
12.02.2016.

Аутентично тумачење Народне скупштине по питању права на пренос укупног капитала без накнаде запосленима код издавача медија потврђује да важећи правни прописи Републике Србије предвиђају да запослени у медијима код којих су испуњени услови, имају право на пренос укупног капитала без накнаде.

Тиме су потврђени и резултати и закључак надзора које је Министарство привреде, по овом питању спровело прошле године над, сада већ бившом, Агенцијом за приватизацију – да се целокупни капитал, после неуспешне продаје медија, преноси запосленима, а не само његов део, као у случајевима приватизације друштвеног капитала привредних субјеката у другим привредним областима.

С обзиром на стратешко опредељење Владе Србије да се држава на свим нивоима власти повлачи из оснивачких права код издавача медија, у прошлој години за 50 медија до 30. јуна објављен је први јавни позив. За 22 медија за које није објављен јавни позив до прописаног рока поступак приватизације је обустављен, док је за 34 медија спроведено успешно надметање и потписани су уговори о продаји.

Укупан број издавача медија који се налазе у поступку преноса капитала без накнаде запосленима је 17. Од тог броја, за једног издавача медија је донето решење чији је саставни део списак уделичара, а по предметном решењу се води управни поступак пред надлежним судом. Код седам издавача медија је спроведен поступак контроле документације и услова за запослене који стичу право на пренос капитала без накнаде, док је за осам издавача медија поступак контроле документације и података о уписницима и даље у току. Један издавач медија још увек није доставио податке, као ни документацију по спроведеном поступку уписа акција/удела без накнаде.

По ступању на снагу аутентичног тумачења, Министарство привреде ће, као правни наследник Агенције за приватизацију, спровести све непоходне процедуре како би запoслени у медијима остварили своја права.