Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
27.05.2015.

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o privatizaciji i izmene Zakona o standardizaciji.

Izmene Zakona o privatizaciji omogućiće da se odloži stečaj i prinudna naplata u 17 preduzeća za najviše godinu dana, da bi ona mogla da se uspešno privatizuju, zatim da se ponovo uradi procena imovine preduzeća u roku od 30 dana posle raspisivanja javnog poziva za privatizaciju.

Zakon o privatizaciji predviđa da se društveni kapital subjekata privatizacije mora privatizovati najkasnije do 31. decembra ove godine, a usvojenim izmenama predviđeno je da se to ne odnosi na one koji su aktom vlade određeni za subjekte od strateškog značaja, kao i na subjekte čije se sedište nalazi ili pretrežna delatnost obavlja, ili im se imovina nalazi na teritoriji Kosova i Metohije.

Na spisku 17 strateških preduzeća, koja će biti zaštićena od poverilaca u narednih godinu dana, a koji je utvrdila Vlada Srbije, je: FAP iz Priboja, Poljoprivredni kombinat Beograd – PKB, proizvođač lekova Galenika, Politika AD, Fabrika maziva FAM iz Kruševca, pančevačka Petrohemija, rudnik Resavica.

Tu su i RTB Bor, Holding kompanija Pamučni kombinat Jumko iz Vranja, Trajal iz Kruševca, Fabrika autobusa Ikarbus iz Beograda, holding preduzeća Kablovi Jagodina, Prva petoletka iz Trstenika (PPT) -TMO ad, PPT Servoupravljači ad, PPT Kočna tehnika ad i PPT Zaptivke ad iz Trstenika.

Skupština Srbije usvojila je i izmene Zakona o standardizaciji, kojima je predviđeno da Institut za standardizaciju može da obavlja i druge poslove, radi uspostavljenja održivog i stabilnog izvora finansiranja.

Institut može, pored poslova standardizacije, da se bavi i poslovima sertifikacije, u početku samo sertifikacijom sistema menadžmenta, kao i pružanjem stručne pomoći za primenu, odnosno ispunjavanje zahteva srpskih standarda, na zahtev zainteresovanih strana.

Istovremeno je predviđeno da se pružanje stručne pomoći za prmenu, odnosno ispunjavanja zahteva srpskih standarda i poslovi sertifikacije ne smeju obavljati za potrebe istog pravnog subjekata.

Izmenama je predviđeno i da se nacionalni standardi drugih država mogu koristiti kao osnova za donošenje srpskih standarda samo u slučaju kada u određenoj oblasti ne postoje evropski, odnosno međunarodni standardi, kao i da se u tom slučaju mogu donositi i izvorni srpski standardi i srodni dokumenti.

Ukinuta je obaveza Instituta da rešenja o donošenju i povlačenju srpskih standarda i srodnih dokumenta objavljuje u “Službenom glasniku”.

Izmenjeni zakoni stupaju na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku”.