Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.02.2016.

Скупштина Србије усвојила је данас Закон о јавним предузећима којим се мења постојећи законски оквир који је у пракси показао одређене недостатке и правне празнине, посебно у делу који се односио на контролу и одговорност за управљањем јавним предузећем.
Овај закон је темељ за професионализацију у пословању јавних предузећа и увођење одговорног корпоративног управљања, а обезбедиће и адекватан систем контроле;

Закона боље уређује систем контроле рада јавних предузећа и уводи санкције за неодговорно управљање. Јасније дефинише услове за избор директора, председника и чланова надзорног одбора како у погледу радног искуства, тако и у погледу кривичне о одговорности, што доприноси професионализацији менаџмента. Такође закон персонализује се одговорност како директора, тако и извршних директора.

Овим законом онемогућава се, пре свега на локалном нивоу, неконтролисано оснивање јавних предузећа, а остављање већ основаног јавног предузећа са нпр. једним запосленим и огромним губицима.

Посланици су усвојили су и Измене Закона о контроли предмета од драгоцених метала, које ће омогућити да се у Србији може користити међународни жиг за означавање предмета од драгоцених метала, као и Закон о метрологији.