Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
11.09.2019.

Србија је напредовала када је реч о подршци малим и средњим предузећима, а по оствареном резултату сврстана је у лидере у региону Западног Балкана, оцењено је у новом документу о резултатима политике подстицања предузетништва – Индекс политике МСП 2019– Западни Балкан и Турска – профил Србије у оквиру Акта о малим и средњим предузећима“.

„Ово је јако добар резултат, који нам уједно указује и на области које у наредном периоду треба додатно да унапредимо, попут еколошког аспекта пословања малих и средњих предузећа“, оценила је помоћница министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић.

Напредак земаља Западног Балкана и Турске у оквиру смерница које су дате овим документом, а које имају за циљ усклађивање са политикама развоја ЕУ у овој области, оцењиван је у оквиру 10 принципа/димензија.

Србија је напредовала у делу предузетничко учење и женско предузетништво, затим институционални и регулаторни оквир за креирање политика за МСП, услуге подршке, приступ финансирању. Такође, напредак је забележен и када је реч о стандардима и техничким прописима, предузетничким вештинама и интернационализацији МСП.

Израду овог документа финансира Европска комисија. Извештај је, у Клубу посланика у Београду, представила Организација за економску сарадњу и развој (OECD), која је извештај припремила кроз сарадњу са Министарством привреде, а на основу резултата двогодишњег прикупљања података од свих релевантних јавних институција и представника приватног сектора.