Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
03.03.2015.

Српске газеле на систематизован и прегледан начин истражује резултате и ефекте динамичког предузетништва у периоду 2009-2013. Новим истраживањем Министарства привреде успостављен је континуитет истраживања динамичког предузетништва (прво истраживање динамичког предузетништва у Србији урадио је Републички завод за развој 2003, након тога 2008.). Избор најдинамичнијих предузећа извршен је по угледу на истраживања Европске Комисије – у складу са критеријумима „Europe`s 500“ и EUROPE INNOVA (европска мрежа за иновације)