Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
03.03.2015.

Srpske gazele na sistematizovan i pregledan način istražuje rezultate i efekte dinamičkog preduzetništva u periodu 2009-2013. Novim istraživanjem Ministarstva privrede uspostavljen je kontinuitet istraživanja dinamičkog preduzetništva (prvo istraživanje dinamičkog preduzetništva u Srbiji uradio je Republički zavod za razvoj 2003, nakon toga 2008.). Izbor najdinamičnijih preduzeća izvršen je po ugledu na istraživanja Evropske Komisije – u skladu sa kriterijumima „Europe`s 500“ i EUROPE INNOVA (evropska mreža za inovacije)