Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
10.02.2016.

Ministarstvo privrede obavlja poslove sertifikacije u oblasti tradicionalnih zanata, starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, koji se obavljaju na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata. Postupak sertifikacije odnosi se na statusna pitanja preduzetnika, kojim postupkom se kroz preciziranje registrovane pretežne delatnosti, sa odgovarajućom šifrom iz Klasifikacije delatnosti, dolazi do podataka o zastupljenosti tradicionalnih zanata u Srbiji, kao i da se postupkom sertifikacije postižu višestruko pozitivni efekti, a naročito:

1) Prevođenje subjekata iz sive zone (sive ekonomije) u legalne tokove, jer je osnovni uslov za sertifikaciju da je subjekt registrovan kao privredni subjekt u Agenciji za privredne registre;

2) Usaglašavanje poslovanja sa zakonom (određivanje pretežne delatnosti u skladu sa šifrom delatnosti iz Klasifikacije delatnosti, preciziranje sedišta i izdvojenog mesta za preduzetnike, odnosno ogranaka za privredna društva, regulisanje statusa zaposlenih koji rade na izradi proizvoda za koje se traži sertifikacija i dr.);

3) Stvaranje uslova za obuku za većinu starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, a koji obrazovni profili danas nisu obuhvaćeni pozitivnim školskim-obrazovnim sistemom, odnosno za koje u obrazovnom, školskom sistemu nema odgovarajućih programa;

4) Povećavanje zapošljavanja u oblasti ličnog rada: preuzimanje tehnoloških viškova iz velikih sistema, u postupcima privatizacija i restrukturiranja, samozapošljavanje, zapošljavanje članova porodica preduzetnika

5) Zadržavanje stanovništva, posebno mladih u planinskim i pograničnim, manje naseljenim mestima, jer se u ovim područjima uglavnom nalaze sirovine za oblast starih i umetničkih zanata i domaće radinosti (vuna za ručno tkanje, glina za grnčarsku delatnost, drvo i pruće za korparsko-pletarske proizvode i izradu suvenira i sl.).

U skladu sa izdatim sertifikatima, Ministarstvo privrede vodi Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, kao elektronsku, jedinstvenu, centralnu javnu bazu podataka o izdatim sertifikatima, koja se redovno ažurira i koja je besplatno dostupna svim zainteresovanim subjektima, svih 24 časa dnevno, svakog dana u godini.

Poslovi sertifikacije u oblasti tradicionalnih zanata u Ministarstvu privrede obavljaju se u Sektoru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.