Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.10.2016.

Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић обратио се данас учесницима првог округлог стола у оквиру јавне расправе о Нацрту измена и допуна Закона о стечају, одржаном у Лесковцу и том приликом истакао да је у протекле две године озбиљан помак направљен, чему у прилог говори и статистика, али и да су измене неопходне.

„Морамо мењати закон како бисмо отклонили све што је у примени закона поступак стечаја додатно оптерећивало и чинило га неефикасним“, рекао је Стевановић и нагласио да је основни циљ измена да се унапреди положај обезбеђених поверилаца и сам процес убрза.

Говорећи о значају побољшања овог процеса, државни секретар је такође истакао да ће се овим додатно унапредити пословни амбијен како би он био известан и сигуран за пословање, као и да ће довести и до напретка Србије на светској економској сцени, посебно на Doing Business listi Светске банке.

 Директорка Агенције за лиценцирање стечајних управника Данијела Вазура је рекла да се изменама и допунама Закона о стечају омогућава веће учешће обезбеђених поверилаца у процесу одлучивања који се тичу остваривања њихових права.

„Обезбеђени повериоци ће моћи да утичу на избор или разрешење стечајних управника“, истакла је Вазура и додала да се уводи право прече куповине за обезбеђене повериоце и омогућава обустава поступка стечаја и продаје имовине у тренутку када се намире повериоци.

У практичној примени досадашњих законских решења уочени су и идентификовани проблеми и који су указали на потребу да се побољша положај поверилаца, уз очување интереса предузећа у стечају.

Нова решења ће помоћи  да у пракси стечај буде начин да предузеће превазиђе потешкоће, намири повериоце и стане на ноге, а у случајевима када то није могуће, намири повериоце и преосталу имовину прода неком ко ће је ставити у функцију.

Значај ових измена и унапређење одредби закона ће допринети да се прекине зачарани круг дуговања између предузећа, а и радници у овим предузећима ће брже наплаћивати своја потраживања, јер значајан број њих има статус заложних поверилаца.

 Стечај не значи нужно и крај неког предузећа, а томе су доказ многе фирме које послују успешно данас у Србији. Циљ Министарства привреде овим изменама јесте да се уклони та негативна перцепција овог правно регулисаног поступка и искористи да се фирме које су доспеле у незавидан положај опораве и наставе нормално да послују.

Нацрт измена и допуна Закона о стечају можете погледати на http://www.privreda.gov.rs/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-stecaju/ и своје коментаре сугестије оставити путем мејла на stecaj@privreda.gov.rs до краја јавне расправе, 30. октобра 2016. године.