Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
14.10.2019.

Mikro, mala i srednja preduzeća u Srbiji dobiće do kraja godine tri milijarde dinara bespovratnih sredstava, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović za „Novosti“.

Stevanović je rekao da je vlada svesna značaja tog sektora za našu privredu i da se iz godine u godinu povećava i broj korisnika i visina finansijske podrške.

„Za narednu godinu ćemo projektovati još veću sumu“, kaže Stevanović. „U okviru tri programa u 2018. utrošeno je 1,65 milijardi. Poslednje dve godine za grantove smo obezbeđivali i dodatna sredstva u odnosu na prvobitno planirana zbog većeg broja korisnika“.

Kvartalni i godišnji izveštaji, navodi, pokazuju dominantan rast u prerađivačkoj industriji i to upravo u oblastima u kojima je potrošeno najviše novca iz ovih programa.

„Oko sedam milijardi dinara biće ukupno investirano ove godine u sektoru malih i srednjih preduzeća zahvaljujući grantovima, koji čine od 20 do 30 odsto ukupno angažovanog novca za investicije, i kroz kredite“, ukazuje Stevanović, i dodaje da su to ulaganja u novu opremu, rekonstrukciju, razvoj i tehnološko zanavljanje.

Kada je reč o subvencijama države, u delu javnosti ponovo je otvoreno pitanje da li se više podstiču inostrane kompanije nego domaće. Stevanović tvrdi da nije tačno da postoji velika disproporcija u korist stranaca. Kao primer navodi da je prethodna godina po broju potpisanih ugovora o dodeli podsticaja za investiranje bila na strani domaćih ulagača, jer je njih 13 u odnosu na 11 inostranih dobilo novac.

„Srpski privrednici do sada nisu imali kapacitete da pokrenu investiciju koja će odjednom da zaposli 1.000 ili 3.000 ljudi, već su to manji projekti koji angažuju od 100 do 200 radnika“, objašnjava Stevanović. „Nama treba vremena da se to promeni. Petogodišnje reforme koje sprovodimo dale su rezultate i verujem da će ubuduće sve više naših kompanija moći da aplicira.

On navodi da je u ovoj godini, zaključno sa 5. septembrom, potpisano ili je u fazi potpisivanja 27 ugovora o dodeli podsticaja za investiranje, devet sa domaćim, 18 sa stranim firmama. Ipak, svaka firma koja pretenduje na subvencije mora da bude registrovana kao domaće pravno lice, tako da su i one, premda im je matica u inostranstvu, na neki način naše.

PODRŠKA

Stevanović ističe da je načelno planirano da se u okviru investicionog plana vrednog 12 milijardi evra, 100 miliona evra stavi na raspolaganje sektoru malih i srednjih preduzeća koji je za nas najvažniji. Kroz različite programe bilo bi obezbeđeno po 20 miliona evra godišnje u narednih pet godina.

Izvor: Novosti