Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
29.11.2019.

Државни секретар у Министарству привреде Драган Стевановић изјавио је данас да је стратешки циљ министарства побољшање корпоративног управљања у јавним предузећима како би она остваривала боље пословне резултате.

Стевановић је истакао да ће томе допринети и нови информациони систем за праћење и извештавање о резултатима пословања јавних предузећа који Министарство привреде развија са пројектом Реформа локалних финансија у Србији II (РЕЛОФ2) уз подршку Владе Швајцарске.

Он је на конференцији „Корпоративно управљање и дигитализација надзора над јавним предузећима“  рекао да су јавна предузећа значајан сегмент наше економије, да резултати у том сектору постоје, да су неки велики изазови решени, али да има простора да се још доста делује.

„Сада имамо простора у сваком смислу да будемо креативни. Увођење корпоративних принципа у сектор јавних предузећа биће леп и кративан изазов у коме ћемо са задовољством да учествујемо јер разумемо колики је значај увођења истих“, рекао је Стевановић.

Како је додао, на добром путу смо уколико храбро и у што краћем року све принципе корпоративног управљања уведемо и укључимо у рад јавних предузећа.

Стевановић је истакао да се увођење корпоративног управљања базира на два кључна стуба – професионализацију органа управљања и систем праћења, извештавања и одговорности за резултате пословања јавних предузећа.

Наводећи да су локалне самоуправе, као оснивачи, одговорне за пословање својих јавних предузећа он је истакао да у Србији послује 527 таквих предузећа.

„Нови информациони систем омогућиће доносиоцима одлука у локалним самоуправама брзе и квалитетне анализе пословања њихових јавних предузећа што ће служити као добра основа за доношење адекватних и правовремених одлука“, рекао је Стевановић.

Директорка пројекта РЕЛОФ2 Ана Јоловић оценила је да ће нови информациони систем бити алат за праћење рада и да ће представљати добру базу и израду различитих упоредних, секторских и територијалних анализа које ће допринети унапређењу законодавног оквира за пословање јавних предузећа.

„План је да од 2021. године сва јавна предузећа, на локалном и националном нивоу, извештавају своје осниваче о резултатима пословања уз помоћ овог софтвера“, рекла је Јоловић.