Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.08.2019.

Р е п у б л  и к а   С р б и ј а

 

На основу члана 3. став 2. тачка 1) Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 104/09 и 89/15) и члана 10. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр. 47/10), а у складу са Одлуком директора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 06.08.2019. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника oбавештава све заинтересоване:

 

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 биће одржан у Београду, дана 12.10.2019. године (субота)

                            

Позивају се заинтересовани кандидати да Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

 

  • Кандидати су дужни да, уз попуњен образац пријаве, Агенцији доставе следеће:
  1. доказ о уплати накнаде за полагање испита (1.000,00 динара на име цене за обраду пријаве за полагање испита и 15.000,00 динара на име цене за полагање испита),
  2. копију личне карте.

 

  • Број жиро рачуна Агенције за лиценцирање стечајних управника: 840-1069668-78

 

  • Пријаве се подносе Агенцији за лиценцирање стечајних управника, на адресу: Београд, Teразије 23, VI спрат, са назнаком: За полагање стручног испита „.

 

  • Рок за подношење пријава је 27.9.2019. године.

Неблаговремено приспеле пријаве, неће се разматрати.

 

  • Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

 

  • Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника, образац пријаве за испит, као и правни извори релевантни за полагање стручног испита могу се наћи на сајту Агенције: www.alsu.rs у делу: стечајни управник/стручни испит и у делу: документа/правни извори релевантни за стечај

 

            НАПОМЕНА:

Како је Правилником o програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника предвиђено да је саставни део испита и област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и да ће се у складу са тим, након положеног усменог дела испита, одржати и четвородневна обука за коришћење овог система, oбавештавају се кандидати да је неопходно да познају рад на рачунару, као предуслов за похађање ове обуке и коришћење система ЕРС.

 

             Детаљне информације у вези са програмом и начином полагања стручног испита, могу се добити и на емаил: brankica.nakic@alsu.gov.rs