Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
14.08.2019.

R e p u b l  i k a   S r b i j a

 

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 06.08.2019. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane:

 

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE

ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 biće održan u Beogradu, dana 12.10.2019. godine (subota)

                            

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

 

  • Kandidati su dužni da, uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:
  1. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),
  2. kopiju lične karte.

 

  • Broj žiro računa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika: 840-1069668-78

 

  • Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, na adresu: Beograd, Terazije 23, VI sprat, sa naznakom: Za polaganje stručnog ispita „.

 

  • Rok za podnošenje prijava je 27.9.2019. godine.

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

 

  • Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

 

  • Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj

 

            NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema ERS.

 

             Detaljne informacije u vezi sa programom i načinom polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs