Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
26.03.2019.

Р е п у б л  и к а   С р б и ј а

 

На основу члана 3. став 2. тачка 1. Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 104/09 и 89/15) и члана 10. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр. 47/10), а у складу са Одлуком директора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 22.3.2019. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника oбавештава све заинтересоване кандидате,

 

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 биће одржан у Београду, дана 25.05.2019. године (субота)

                            

Позивају се заинтересовани кандидати да Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

 

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника, образац пријаве за испит, као и правни извори релевантни за полагање стручног испита могу се наћи на сајту Агенције: www.alsu.gov.rs у делу: стечајни управник/стручни испит и у делу: документа/правни извори релевантни за стечај

 

Кандидати су дужни да, уз попуњен образац пријаве, Агенцији доставе следеће:

  • доказ о уплати накнаде за полагање испита (1.000,00 динара на име цене за обраду пријаве за полагање испита и 15.000,00 динара на име цене за полагање испита),
  • копију личне карте.

 

  • Број жиро рачуна Агенције за лиценцирање стечајних управника: 840-1069668-78

 

Пријаве се подносе Агенцији за лиценцирање стечајних управника, са назнаком: „за полагање стручног испита „, Београд  Teразије 23, VI спрат.

 

Рок за подношење пријава је 10.5.2019. године.

 

Неблаговремено приспеле пријаве, неће се разматрати.

Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на враћање уплаћених трошкова за полагање испита.

 

      НАПОМЕНА:

Како је Правилником o програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника предвиђено да је саставни део испита и област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и да ће се у складу са тим, након положеног усменог дела испита, одржати и четвородневна обука за коришћење овог система, oбавештавају се кандидати да је неопходно да познају рад на рачунару, као предуслов за похађање ове обуке и коришћење система.

 

      Детаљне информације у вези програма и начина полагања стручног испита, могу се добити и на емаил: brankica.nakic@alsu.gov.rs