Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
26.03.2019.

R e p u b l  i k a   S r b i j a

 

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 22.3.2019. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane kandidate,

 

STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANJE LICENCE

ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 biće održan u Beogradu, dana 25.05.2019. godine (subota)

                            

Pozivaju se zainteresovani kandidati da Agenciji podnesu prijave za polaganje ispita.

 

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj

 

Kandidati su dužni da, uz popunjen obrazac prijave, Agenciji dostave sledeće:

  • dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),
  • kopiju lične karte.

 

  • Broj žiro računa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika: 840-1069668-78

 

Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, sa naznakom: „za polaganje stručnog ispita „, Beograd  Terazije 23, VI sprat.

 

Rok za podnošenje prijava je 10.5.2019. godine.

 

Neblagovremeno prispele prijave, neće se razmatrati.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na vraćanje uplaćenih troškova za polaganje ispita.

 

      NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema.

 

      Detaljne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita, mogu se dobiti i na email: brankica.nakic@alsu.gov.rs