Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
19.08.2016.

Након достављања додатне документације од стране понуђача Cadila Pharmaceuticals Limited из Индије, EMS S.A. из Бразила и Конзорцијум Frontier Pharma Limited из Велике Британије и LLC NPA Petrovax Pharm из Русије, Комисија за спровођење поступка стратешког партнерства за Галенику је на седници одржаној 19. августа 2016. године констатовала да сви понуђачи испуњавају квалификационе услове и одобрила је пријаве сва три понуђача.

С обзиром да су пријаве свих понуђача благовремене и потпуне, Комисија је отворила финансијске понуде.

У наредном периоду Комисија ће спровести анализу понуда и утврдити предлог ранг листе који ће доставити Влади РС на усвајање. Предлог ранг листе се утврђује применом критеријума који се односе на понуђени износ докапитализације за стицање 25% капитала Галенике, предложени проценат продајне цене који ће припасти Републици Србији и Акционарском фонду приликом заједничке продаје акција у Галеници са стратешким партнером, као и предложени минимални број запослених које ће Галеника запошљавати у периоду трајања стратешког партнерства.