Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
13.10.2015.

Министарство привреде одлучно демантује да је “Телеком” могао да буде продат на берзи, јер у таквом поступку држава не би могла да обезбеди најважнији циљ продаје највећег српског телекомуникационог оператера – а то је развојна будућност “Телекома”. Такође, у случају берзанске трговине акцијама “Телекома”, Влада Србије не би могла да постави веома важне обавезе купцу као што су социјални и инвестициони програм.

Министарство привреде истиче да се цео поступак продаје “Телекома”, спроводи у складу са законом уз поштовање транспарентности и равноправности свих одабраних понуђача.

Прецизно, Влада Србије се у поступку приватизације “Телекома” држи Закона о приватизацији и Уредбе о условима, начину и поступку спровођења продаје капитала великих субјеката приватизације, који прописују јавно прикупљање понуда. Дакле, акције “Телекома” нису укључене у трговање на регулисаном тржишту хартија од вредности, јер закон не омогућава примену других метода приватизације. Зато је Агенција за приватизацију позвала све заинтересоване, који испуњавају квалификационе услове, да доставе необавезујуће понуде за учешће у поступку продаје АД „Телекома Србија“ Београд. Комисија је рангирала пристигле понуде и сачинила листу понуђача који могу учествовати у другој фази поступка.