Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
13.10.2015.

Ministarstvo privrede odlučno demantuje da je “Telekom” mogao da bude prodat na berzi, jer u takvom postupku država ne bi mogla da obezbedi najvažniji cilj prodaje najvećeg srpskog telekomunikacionog operatera – a to je razvojna budućnost “Telekoma”. Takođe, u slučaju berzanske trgovine akcijama “Telekoma”, Vlada Srbije ne bi mogla da postavi veoma važne obaveze kupcu kao što su socijalni i investicioni program.

Ministarstvo privrede ističe da se ceo postupak prodaje “Telekoma”, sprovodi u skladu sa zakonom uz poštovanje transparentnosti i ravnopravnosti svih odabranih ponuđača.

Precizno, Vlada Srbije se u postupku privatizacije “Telekoma” drži Zakona o privatizaciji i Uredbe o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije, koji propisuju javno prikupljanje ponuda. Dakle, akcije “Telekoma” nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu hartija od vrednosti, jer zakon ne omogućava primenu drugih metoda privatizacije. Zato je Agencija za privatizaciju pozvala sve zainteresovane, koji ispunjavaju kvalifikacione uslove, da dostave neobavezujuće ponude za učešće u postupku prodaje AD „Telekoma Srbija“ Beograd. Komisija je rangirala pristigle ponude i sačinila listu ponuđača koji mogu učestvovati u drugoj fazi postupka.