Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
08.02.2017.

Комисија за спровођење стратешког партнерства предложила је данас Влади Републике Србије да се поступак приватизације Галеника ад Београд, моделом стратешког партнерства путем докапитализације, прогласи неуспешним.

Упркос тој чињеници, министар привреде Горан Кнежевић изјавио је тим поводом да држава неће одустати од Галенике, имајући у виду њен потенцијал, који кроз друге моделе приватизације, може да се развије, како би Галеника опет пословала одрживо и профитабилно.

Такође, важно је да нагласимо да су, паралелно са поступком преговора са изабраним понуђачем, Министарство привреде и руководство Галенике разматрали и могућност реструктурирања обавеза Галенике, у случају да не дође до реализације стратешког партнерства.

У том смислу, влада је донела Закључак којим је препоручено надлежним органима државних поверилаца да не издају налоге за блокаду рачуна, односно да не спроводе поступак наплате својих потраживања, као и да повуку средства обезбеђења која доспевају на наплату према Галеници и њеним зависним друштвима, до постизања коначног договора са комерцијалним повериоцима, а најкасније до 31. марта 2017. године.

Галеника ад Београд тренутно послује стабилно и неће имати проблема у сервисирању текућих обавеза, а Министарство привреде ће предузети све мере да се у најскоријем року изађе са новим моделом приватизације за ово предузеће.

Комисија је данас констатовала да током преговора изабрани понуђач није предузео кораке који би водили ка решавању проблема дуга Галенике према комерцијалним банкама, нити да је дошло до усаглашавања више основних елемената уговора о стратешком партнерству.

Да подсетимо, у поступку избора стратешког партнера за Галеника ад Београд, Влада РС је 11. октобра 2016. године за изабраног понуђача са којим ће се отпочети преговори прогласила Конзорцијум „LLC NPO Petrovax Pharm и Frontier Pharma Limited“.