Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
08.02.2017.

Komisija za sprovođenje strateškog partnerstva predložila je danas Vladi Republike Srbije da se postupak privatizacije Galenika ad Beograd, modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije, proglasi neuspešnim.

Uprkos toj činjenici, ministar privrede Goran Knežević izjavio je tim povodom da država neće odustati od Galenike, imajući u vidu njen potencijal, koji kroz druge modele privatizacije, može da se razvije, kako bi Galenika opet poslovala održivo i profitabilno.

Takođe, važno je da naglasimo da su, paralelno sa postupkom pregovora sa izabranim ponuđačem, Ministarstvo privrede i rukovodstvo Galenike razmatrali i mogućnost restrukturiranja obaveza Galenike, u slučaju da ne dođe do realizacije strateškog partnerstva.

U tom smislu, vlada je donela Zaključak kojim je preporučeno nadležnim organima državnih poverilaca da ne izdaju naloge za blokadu računa, odnosno da ne sprovode postupak naplate svojih potraživanja, kao i da povuku sredstva obezbeđenja koja dospevaju na naplatu prema Galenici i njenim zavisnim društvima, do postizanja konačnog dogovora sa komercijalnim poveriocima, a najkasnije do 31. marta 2017. godine.

Galenika ad Beograd trenutno posluje stabilno i neće imati problema u servisiranju tekućih obaveza, a Ministarstvo privrede će preduzeti sve mere da se u najskorijem roku izađe sa novim modelom privatizacije za ovo preduzeće.

Komisija je danas konstatovala da tokom pregovora izabrani ponuđač nije preduzeo korake koji bi vodili ka rešavanju problema duga Galenike prema komercijalnim bankama, niti da je došlo do usaglašavanja više osnovnih elemenata ugovora o strateškom partnerstvu.

Da podsetimo, u postupku izbora strateškog partnera za Galenika ad Beograd, Vlada RS je 11. oktobra 2016. godine za izabranog ponuđača sa kojim će se otpočeti pregovori proglasila Konzorcijum „LLC NPO Petrovax Pharm i Frontier Pharma Limited“.