Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.04.2017.

Министарство привреде расписало је данас јавни позив малим и микро предузећима и предузетницима, као и задругама, за доделу бесповратне помоћи кроз Програм подршке малим предузећима за набавку опреме.

Кроз овај Програм, који представља комбинацију повољних банкарских кредита и бесповратних средстава државе, Министарство привреде суфинансира набавку нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара у износу од 25 одсто вредности опреме, док се 70 одсто трошкова набавке финансира из кредита банака партнера на Програму, а пет одсто је учешће самог предузетника.

Средства се могу користити за набавку, нове производне опреме и/или машина; транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;) нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добара , а износ одобрене бесповратне помоћи до 25 процената од вредности опреме не може бити већи од 2.500.000 динара.

Привредни субјекти који су заинтересовани за учешће у Програму, захтев за бесповратну помоћ подносе заједно са кредитиним захтевима у једној од банака или лизинг куће која је партнер на Програму.

Банке партнери Министарства у реализацији Програма су:
• PROCREDIT БАНКА А.Д. Београд,
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE БАНКА СРБИЈА А.Д. Београд
• ХАЛКБАНК, Београд
• ERSTE БАНКА А.Д. Нови Сад
• UNICREDIT БАНКА СРБИЈА А.Д. Београд

и једна лизинг компанија:
• Raiffeisen Leasing Д.О.О. Београд

Оне су за учеснике овог Програма понудиле посебне, повољније услове кредита, који не морају бити обезбеђени хипотеком на некретнинама, већ пре свега залогом на опрему која се набавља.

Министарство привреде реализује овај Програм у циљу повећања конкурентности привредних субјеката, унапређења њиховог пословања, као и креирања нових радних места. За овај програм опредељено је 567.720.592 динара бесповратних средстава.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше.