Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
03.01.2017.

Министарство привреде расписало упутило је јавни позив микро, малим и средњим предузећима и предузетницима, као и задругама за доделу бесповратне помоћи за ширења пословања, инвестиције у производњу и унапређење технолошких процеса.

Ова подршка се привредницима пружа у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте који представља комбинацију 20 одсто бесповратних средстава државе и 80 процената повољног кредита Фонда за развој. За његову реализацију Министарство привреде је определило 600.000.000 динара бесповратних средстава, док су укупна кредитна средства Фонда за развој износе 2.400.000.000 динара.

Средства опредељена Програмом могу се користити за изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију и куповину производног или пословоног простора (уколико је у саставу производног простора), за куповину производне опреме, нове или половне, не старије од пет година (укључујући доставна возила која служе за превоз сопствених производа и друга транспортна средства укључена у процес производње), као и за набавку софтвера и другa нематеријалa улагања. Такође, предузећима ће бити пружена и финансијска подршка за трајна обртна средства, која могу да учествују највише до 20% у структури укупног инвестиционог улагања.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте представља подршку привредницима у циљу повећања производње, извоза и запошљавања, као и укључивања домаћих привредника у ланце добављача великих система. Програмом се смањују ризици финансирања развоја малих и средњих предузећа и утиче на повећање њихове конкурентности.

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и потребну документацију заинтересовани привредници могу наћи на овом линку.