Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
23.10.2015.

Главни циљ Tвининг пројекта „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености производа у Републици Србији”, који се финансира из претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије у укупној вредности од 1.000.000 евра, је даље унапређење система инфраструктуре квалитета у Републици Србији. Реализација пројекта је започета 01. октобра 2015. године и трајаће 21 месец.

Средства из пројекта ће се користити за преношење важног техничког законодавства, јачање капацитета надлежних институција и пружаоца услуга оцењивања усаглашености у Србији и подизање свести о овој области.

Наиме, прва компонента пројекта је структурирана ка даљем усклађивању националног техничког законодавства са правним тековинама ЕУ у областима као што је метрологија, као и за одређене групе производа као што су хемикалије, играчке, козметика, лифтови, АТЕКС уређаји. Такође, она обухвата и припрему акционог плана за нехармонизовану област, у циљу усклaђивања са принципима ЕУ.

Друга компонента пројекта има за циљ подршку Сектору за инфраструктуру квалитета и безбедност производа на тржишту Министарства економије, у циљу јачања капацитета за пружање помоћи привреди. Такође, тренинзи и консултације ће подићи капацитете ресорних министарстава да пруже одговоре на упите привредних субјеката у вези са директивама ЕУ преузетим у Србији. Ова компонента укључује и план за формирање базе података за размену информација између аутора и реализатора техничких прописа.

Трећа компонента пројекта ће омогућити трансформацију и изградњу капацитета институција у области акредитације, метрологије и стандардизације као и тела за оцењивање усаглашености.

Посебна компонента пројекта односи се на помоћ привреди, потрошачима и јавности у циљу подизања свести о значају инфраструктуре квалитета. Наведена компонента обухватиће, између осталог, организацију едукативних скупова, округлих столова, семинара, радионица и публикација. Циљ је едукација и информисање привреде и јавности о значају примене техничког законодавства, његове улоге у подизању конкурентности српске индустрије и развијању система који има за циљ заштиту здравља и безбедности корисника, односно потрошача.

Твининг партнер Министарству привреде на овом пројекту је конзорцијум из Чешке Републике, који чине Чешки институт за метрологију, Чешка канцеларија за стандарде, метрологију и испитивање и Чешки институт за акредитацију. Више од 30 експерата из Чешке Републике ће боравити више од 550 радних дана у Републици Србији и сарађиваће са представницима и експертима српских институција у циљу размене примера добре праксе. Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ Министарствa финансија је уговорно тело које је задужено за праћење имплементације овог пројекта.

Више информација о пројекту: Никола Рашковић, асистент сталног саветника на твининг пројекту, тел: +381 11 33 43 372, nikola.raskovic@privreda.gov.rs

Више информација о инфраструктури квалитета у Србији