Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
04.09.2015.

Помоћник министра привреде Катарина Обрадовић Јовановић рекла је данас у Новом Саду на првој јавној расправи о Нацрту закона о задругама да је Министарство привреде приступило изради овог закона са циљем да се превазиђе ситуација у којој област задругарства регулишу два застарела закона са међусобно неусклађеним нормама, што су заправо нездравe основe за развој ове обалсти.

„Овим законом се коначно решава важно питање регулисања превођења друштвене својине која је у задругама у друге облике својине, тако да се заједно са решењима којима се поједностављује оснивање и рад задруга Закон о задругама треба да створи правни оквир за оживљавање задругарства“, рекла је Обрадовић Јовановић.

Проблем због кога се толико дуго чека на доношење Закона о задругама, по речима Обрадовић Јовановић, био је недостатак компромиса у прошлости око превођења друштвене у задружну својину.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2015/09/Zakon O Zadrugama NS
Помоћник министра Катарина Обрадовић Јовановић

„Ту су били јако заоштрени и супростављени ставови, а ово садашње предложено решење је највише у складу са захтевима задруга. Драго нам је и што смо успели да постигнемо сагласност са свим ресорним органима, са представницима министарства пољопривреде и сада имамо усаглашен предлог и надамо се да ће закон брзо бити усвојен“, истакла је помоћница министра Обрадовић Јовановић.

Помоћница министра је рекла да закон у прелазним и завршним одредбама дефинише област отуђења задружне земље, а да је главни задатак да се кроз јавне расправе сагледа да ли су све области регулисане или је остало још нешто што није покривено предложеним нацртом закона.

По њеним речима, последња јавна расправа о Нацрту закона о задругама заказана је за 22. септембар у Београду, након чега следи прописана процедура пре слања на владу.

„Наш циљ је да се Предлог закона што пре нађе пред посланицима у Народној Скупштини Републике Србије и надамо се да ће се то и десити почетком октобра“, најавила је помоћница министра привреде.

Секретар Задружног савеза Војводине Јелена Несторов Бизоњ рекла је да су у том Задружном савезу задовољни што је расправа о Нацрту закона о задругама кренула управо из Новог Сада, имајући у виду да су земљорадничке задруге у Војводини највише заинтересоване за одређене одредбе тог закона.

„Ми смо ту да подржимо предлоге наших задруга на јавној расправи и да учинимо да овај закон буде што бољи за земљорадничке задруге“, рекла је Несторов Бизоњ, додајући да Задружни савез Војводине тренутно има око 440 активних чланица, мада је број регистрованих задруга већи од 600.

/home/merr/public html/wp content/uploads/2015/09/IMG 6150
Учесници у јавној расправи

Несторов Бизоњ је истакла да велики број задруга у Војводини има интерес за превођење друштвене у задружну имовину, односно да око 180 задруга у Војводини има имовину која је, по њеним речима, уписана као друштвена.

У Републици Србији тренутно је регистровано 4.107 задруга, а од тога је активно њих 2.236. Од укупног броја задруга, највећи је број земљорадничких, 2.838, али је само њих 1.502 активно.

Министарство привреде је припремило овај закон јер је он веома битан за оживљавање задруга и развој села. Велику корист од удруживања у задруге могу да остваре ситни пољопривредни произвођачи који тако могу да постану конкурентнији у отвореној тржишној утакмици.