Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
21.04.2016.

Министарство привреде објављује Уговор о продаји Железере Смедерево.

Купопродајни уговор за одређену имовину Железаре Смедерево ДОО закључен је 18.априла 2016. године од стране и између ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЧЕЛИКА ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО као Продавца и HESTEEL GROUP CO., LTD као Купца.