Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.04.2016.

Министарство привреде прати усклађеност планираних и реализованих показатеља пословања јавних предузећа чији је оснивач Република Србија. У складу са Законом о јавним предузећима донет је Правилник о обрасцима тромесечних извештаја којим су прописани обрасци извештаја и начин њиховог попуњавања.

Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја прописани су начин и рокови за доставу ових извештаја.

 

  • Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја можете преузети ОВДЕ.
  • Обрасце за тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Обрасци од броја 1 до 11) можете преузети ОВДЕ
  • Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања (Образац 12) можете преузети ОВДЕ.