Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
28.05.2020.

На данашњој седници Владе Републике Србије усвојен је регулаторни оквир којим се пружа додатна подршка привредним субјектима чија је претежна шифра делатности из области туризма, угоститељства и путничког саобраћаја, а због отежаних економских услова услед пандемије COVID – 19.

Привредним субјетима из наведених области ће бити омогућено добијање кредита Фонда за развој за текућу ликвидност и обртна средства под измењеним условима, који подразумевају рок отплате до пет година који укључује грејс период до две године, укупно трајање кредита до 24 месеца грејса и до 36 месеци отплате, каматну стопу од 1% на годишњем нивоу.

Такође, кредити се одобравају и враћају у динарима, а максималан износ кредита за једног корисника кредита са повезаним лицима може бити: за предузетнике и микро правна лица до 20.000.000,00 РСД, за мала правна лица до 80.000.000,00 РСД и за средња правна лица до 180.000.000,00 РСД. Највиши износ одобреног кредита може бити до 80% остварених пословних прихода по последњем предатом финансијском извештају.

Министар финансија Синиша Мали је подсетио да привредни субјекти из поменутих сектора већ користе економске мере које је Влада донела, а које се односе на одлагање пореза и доприноса на зараде и на исплату три минималне зараде.

„Ово је додатна подршка за посебно угрожене секторе, којом ће они добити већу ликвидност, и самим тим ће моћи да ефикасније послују. Разумевајући природу пословања у тим секторима, и у разговору са њима, дошли смо до закључка да је најважније да се продужи рок отплате кредита и да имају дужи грејс период, како би имали више времена да стабилизују своје пословање. Циљ је што брже покретање привредне активности, и мислим да смо у томе успели, поготово што смо већ отворили нашу економију, пре других земаља. Већ смо исплатили и прву минималну зараду, коју су добили и запослени у овим секторима, а други минималац ће бити исплаћен већ почетком јуна“, рекао је министар Синиша Мали.

 

Министар привреде Горан Кнежевић је истакао да је тешко поуздано оценити утицај корона вируса на привреду Србије, али да је сасвим сигурно да су на највећем удару били област туризма, угоститељства и путничког саобраћаја.

„Зато ћемо, као што смо и обећали, и на овај начин помоћи представницима тих сектора како би одржали ликвидност и што брже се вратили у привредне токове. Водили смо рачуна да максимално релаксирамо услове како би, уз нашу подршку, у што краћем року превазишли последице изазване пандемијом корона вируса. Овим смо још једном показали да је Србија јака, са стабилном економијом, која озбиљним мерама помаже привреди“, рекао је министар Кнежевић.

Кнежевић и Мали су закључили да је Влада Републике Србије ефикасно и брзо реаговала у новонасталој економској ситуацији, која је изазвана пандемијом вируса Ковид-19, као и да се показало да привредници и грађани могу да се ослоне на државу у сваком тренутку.