Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
24.11.2016.

Привредни суд у Ужицу донео је решење о усвајање унапред припремљеног плана реорганизације УППР ФАП-а, чиме је фабрика избегла стечај и добила прилику да се опорави у наредних шест година.

Усвајање УППР-а ће омогућити да ФАП наставити да послује, пре свега производећи за наменску индустрију РС, односно војни програм, ремонт војних ФАП-ових возила, нова теретна возила из постојећег програма ФАП-а, израда шасија различитих војних возила за домаће потребе и извоз. Поред наменског програма, рачуна се и и на успостављање производње за комерцијалне купце.

Овим планом ФАП је потпуно релаксиран од ранијих обавеза. Све обавезе ФАП-а настале до 31. марта ове године повериоци су конвертовали у капитал, односно за своја потраживања добили су одговарарјући проценат  акција. Повериоци су укупно конвертовали износ од скоро  8,7 милијарди динара, а да највећи износ (око 95%) чине потраживања државних поверилаца (фондови, пореска управа, банке у стечају итд).

Велика број радника ФАП-а узели су социјални програм. Ангажовање радника (број и квалификациона структура) у будућности зависиће од конкретних  могућности пласмана и продаје. У зависности од ових могућности, очекује се раст броја запослених.

У дефинисању решења  за ФАП  активно су била укључена министарства привреде и одбране, као и већи број других министарстава са циљем да се нађе одрживо решење за ФАП имајући у виду велики значај који ова фабрика има за развој, запошљавање и услове живота становника у општини Прибој.