Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.08.2015.

Влада Србије је у циљу подстицања привредних активности и повећања запослености у филмској индустрији, као и промоцију потенцијала Србије у овој делатности, производне и услужне делатности, усвојила на данашњој седници Уредбу о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело.

Овом уредбом уређују се услови и начин за доделу подстицајних средстава инвеститору, који у Србији производи филмове, серије, наменске, документарне и анимиране филмове. Подстицајна средства додељују се као бесповратна, у износу од 20 одсто квалификованих трошкова, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.

Финансијски подстицаји за инвеститоре у аудиовизуелној индустрији омогућили би да у Србију долазе већи пројекти, са великим буџетима који би у земљи остајали дуже користећи већи број локација, нарочито оних ван Београда.