Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам

Информације од јавног значаја

img

Министарство привреде ради остварења и заштите интереса јавности да зна, слободног демократског поретка и отвореног друштва, a на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Министарства, а које се сматрају информацијама од јавног значаја.

КОРАЦИ
ДОКУМЕНТА
КОНТАКТ ОСОБА
КОРАЦИ
1

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи: назив органа јавне власти коме се упућује захтев (Министарство привреде), име, презиме и адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се захтевом тражи.

КОНТАКТ ОСОБА

Љиљана Максић
Тел:+381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs

КОРАЦИ
2

СЛАЊЕ ЗАХТЕВА за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:
• путем поште
• предајом на писарници Министарства
• електронском поштом

КОНТАКТ ОСОБА

Љиљана Максић
Тел: +381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs
Министарство привреде, Кнеза Милоша 20. Београд

КОРАЦИ
3

ЖАЛБА ПОВЕРЕНИКУ за информације од јавног значаја ако је одбачен захтев или ако орган власти није поступио по захтеву

КОНТАКТ ОСОБА

Повереник за информације од јавног значаја
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900
Факс: +381 11 3343 379
office@poverenik.rs

КОРАЦИ
4

КАКО до информација од јавног значаја

КОНТАКТ ОСОБА

Љиљана Максић
Телефон: +381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs

undp-logo

Израду дизајн / веб странице помогао је Програм Уједињених нација за развој УНДП

Садржај веб странице уређује Министарство привреде и исти не мора нужно представљати ставове и мишљења УНДП-а