Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Informacije od javnog značaja

img

Ministarstvo privrede radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavlja građanima, institucijama, organizacijama i novinarima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom Ministarstva, a koje se smatraju informacijama od javnog značaja.

KORACI
DOKUMENTA
KONTAKT OSOBA
KORACI
1

PODNOŠENJE ZAHTEVA na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži: naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev (Ministarstvo privrede), ime, prezime i adresu tražioca i što precizniji opis informacije koja se zahtevom traži.

KONTAKT OSOBA

Ljiljana Maksić
Tel:+381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs

KORACI
2

SLANJE ZAHTEVA za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:
• putem pošte
• predajom na pisarnici Ministarstva
• elektronskom poštom

KONTAKT OSOBA

Ljiljana Maksić
Tel: +381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs
Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20. Beograd

KORACI
3

ŽALBA POVERENIKU za informacije od javnog značaja ako je odbačen zahtev ili ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

KONTAKT OSOBA

Poverenik za informacije od javnog značaja
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
office@poverenik.rs

KORACI
4

KAKO do informacija od javnog značaja

KONTAKT OSOBA

Ljiljana Maksić
Telefon: +381 11 3642 810
ljiljana.maksic@privreda.gov.rs

undp-logo

Izradu dizajn / veb stranice pomogao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP

Sadržaj veb stranice uređuje Ministarstvo privrede i isti ne mora nužno predstavljati stavove i mišljenja UNDP-a