Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Potvrde o besplatnim akcijama

img

Ministarstvo privrede izdaje građanima kopiju Potvrde o upisu u evidenciju nosilaca prava za besplatne akcije potrebnu za ostavinsku raspravu.

Za izdavanje kopije potvrde, potrebno je Ministarstvu privrede dostaviti:
- Popunjen obrazac zahteva za izdavanje potvrde
- Fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih
- Fotokopiju lične karte jednog od naslednika
- Dokaz o plaćenoj taksi

Nakon dobijanja Rešenja o ostavini potrebno je da se obratite Banci „Poštanska štedionica“ a.d. Beograd, kao ovlašćenom brokeru, kako bi se nasleđene akcije registrovale na ime naslednika u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Proveru statusa nosilaca prava besplatnih akcija građani mogu da izvrše kod ovlašćenog brokera, odnosno na šalterima Banke „Poštanska štedionica“ a.d. Beograd, kao i u prostorijama Ministarstva privrede, Terazije br. 23, Beograd

Sve izmene ličnih podataka (adresa stanovanja, prezime, broj tekućeg računa…) građani mogu da izvrše na šalterima Banke „Poštanska štedionica“a.d. Beograd – odnosno kod izabranog brokera.

Za izdavanje kopije Potvrde o upisu u evidenciju zaposlenih i bivših zaposlenih privrednih društava „JAT Airways“ i „EPS“ potrebnih za ostavinsku raspravu, potrebno je Ministarstvu privrede dostaviti:

- Popunjen obrazac zahteva za izdavanje potvrde
- Fotokopiju izvoda iz matične knjige umrlih
- Fotokopiju lične karte jednog od naslednika
- Dokaz o plaćenoj taksi

Zaposleni i bivši zaposleni, kao i zainteresovana lica, kojima je potrebna potvrda o broju besplatno stečenih akcija za privredna društva Aerodrom „Nikola Tesla“ a.d. Beograd, „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad, „Galenika“ a.d. Beograd i „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, mogu da se obrate tim privrednim društvima sa zahtevom za izdavanje potvrde o broju besplatnih akcija koje su stekli, kao i korporativnim agentima (brokerskim kućama) tih privrednih društava.

NAPOMENA:
U slučaju da podnosilac zahteva da se, po podnetom zahtevu za izdavanje kopije Potvrde o upis u evidenciju nosilaca prava/zaposlenih i bivših zaposlenih, hitno postupa, neophodno je priložiti i dokaz kojim se potvrđuje opravdanost hitnog postupanja (kopija poziva na zakazano ročište).

KORACI
DOKUMENTA
KONTAKT OSOBA
KORACI
1

Popunjen obrazac zahteva za izdavanje potvrde

Potrebno je dostaviti i fotokopiju Izvoda iz matične knjige umrlih i fotokopiju lične karte jednog od naslednika

KONTAKT OSOBA

Predaja ličnim putem:
Ministarstvo privrede, Kneza Miloša br. 20, Beograd

Predaja poštom:
Ministarstvo privrede, Kneza Miloša br. 20, Beograd

KORACI
2

Dokaz o plaćenoj taksi

Naknadu troškova uplatiti na račun broj: 840-30948845-53

KONTAKT OSOBA

Ministarstvo privrede, Terazije br. 23, Beograd

undp-logo

Izradu dizajn / veb stranice pomogao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP

Sadržaj veb stranice uređuje Ministarstvo privrede i isti ne mora nužno predstavljati stavove i mišljenja UNDP-a