Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Sertifikacija starih zanata

img

Ministarstvo privrede izdaje preduzetnicima sertifikate u oblasti tradicionalnih zanata, starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti.

Neke od delatnosti koje se, u skladu sa propisima, smatraju starim i umetničkim zanatima su grnčarska, kazandžijska, jorgandžijska, sapundžijska, slikanje na tekstilu i slično.

Ministarstvo, takođe, vodi Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti, kao elektronsku, jedinstvenu, centralnu javnu bazu podataka o izdatim sertifikatima, koja se redovno ažurira i koja je besplatno dostupna svim zainteresovanim subjektima, svih 24 časa dnevno, svakog dana u godini.

KORACI
DOKUMENTA
KONTAKT OSOBA
KORACI
1

Registracija u Agenciji za privredne registre u skladu sa Pravilniku o poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima

KONTAKT OSOBA

Agencija za privredne registre
Brankova 25, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 20 23 350

KORACI
2

PODNOŠENJE ZAHTEVA Ministarstvu (slobodna forma) poštom ili lično na Pisarnici. U zahtevu je potrebno da stranka navedene matični broj pod kojim je registrovana u APR-u, dok će rešenje o registraciji od APR-a pribaviti Ministarstvo privrede, po službenoj dužnosti

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
3

Ministarstvo privrede proverava da li je podnosilac zahteva aktivan i registrovan (ili pretežno registrovan) za vrstu delatnosti za koju se traži sertifikacija, nakon čega dostavlja podnosiocu zahteva uputstvo o plaćanju takse

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
4

Ministarstvo vrši neposredan uvid (terenska kontrola) u način izrade proizvoda da utvrdi način izrade proizvoda

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
5

Izdavanje Sertifikata

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

KORACI
6

Registar sertifikovanih starih zanata - 17. avgust 2021. godine

KONTAKT OSOBA

Ministartvo privrede
Kneza Miloša 20
11 000 Beograd
Telefon: +381 11 36 42 744
+381 11 36 42 797

undp-logo

Izradu dizajn / veb stranice pomogao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP

Sadržaj veb stranice uređuje Ministarstvo privrede i isti ne mora nužno predstavljati stavove i mišljenja UNDP-a