Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam

Unošenje naziva „Srbija“ u ime privrednog društva

img

Zakonom o privrednim društvima, pored ostalog, propisano je da poslovno ime privrednog društva može da sadrži naziv Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Ovo se odnosi i na nazive na stranom jeziku, kao i na pridevske oblike istih.

Ministarstvo privrede, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o ministarstvima, utvrđuje sve relevantne elemente i priprema predlog rešenja Vlade radi dobijanja prethodne saglasnosti za unošenje naziva Republike Srbije u poslovno ime privrednog društva. Po donošenju rešenja od strane Vlade kojim se daje prethodna saglasnost za unošenje naziva Republike Srbije u poslovno ime privrednog društva, Ministarstvo obaveštava podnosioca zahteva o obavezi uplate takse na račun Budžeta Republike Srbije.

Zahtevi za dobijanje prethodne saglasnosti za upotrebu naziva Republike Srbije u poslovnom imenu privrednog društva, podnose se Ministarstvu privrede, i razlikuju se za privredna društva koja su već osnovana i privredna društva koja su u osnivanju.

KORACI
DOKUMENTA
KONTAKT OSOBA
KORACI
1

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VEĆ OSNOVANA PREDUZEĆA, koji sadrži puno poslovno ime i sedišta privrednog društva i njegovog većinskog osnivača, programske ciljeve i rezultate poslovanja, uz naznaku svrhe, odnosno motiva za upotrebu naziva „Srbija”

KONTAKT OSOBA

Ministarstvo privrede
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd

Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

KORACI
2

Uz Zahtev je potrebno dostaviti:
-Izvod iz Registra privrednih subjekata za privredno društvo (Podatke iz ovog dokumenata pribavlja organ po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. U tom slučaju potrebno je da stranka uz zahtev dostavi izjavu da će sama prikupiti i dostaviti taj dokument.

-Poslovni izveštaj poslednje poslovne godine privrednog društva

-Finansijski plan za tekuću godinu privrednog društva

-Izveštaj o bonitetu privrednog društva, izdat od ovlašćenog pravnog lica (Agencija za privredne registre)

-Mišljenje Privredne komore Srbije o dobijanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”

-Odluku nadležnog organa privrednog društva o unošenju naziva „Srbijaˮ u poslovno ime društva

-Punomoćje ako se zahtev podnosi preko ovlašćenjenog punomoćnika

- Dokaz o uplaćenoj taksi za postupanje po zahtevu dostaviti uz zahtev.

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba:
Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

KORACI
3

Uz Zahtev se dostavlja i dokaz o UPLAĆENOJ TAKSI za postupanje po zahtevu.

UPLATA TAKSE se vrši na sledeći račun:

Budžet Republike Srbije broj 840-742221843-57,
Model 97, poziv na broj 50-016,

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba:
Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

KORACI
4

Za izdavanje rešenja o prethodnoj saglasnosti za unošenje naziva „Srbija” u poslovno ime privrednog društva, nakon što Vlada Srbije donese odluku, potrebno je uplatiti taksu na račun:

Budžet Republike Srbije broj 840-742221843-57,
Model 97, poziv na broj: 50-016

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba:
Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

KORACI
5

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREDUZEĆE U OSNIVANJU, koji sadrži puno poslovno ime i sedišta privrednog društva i njegovog većinskog osnivača, programske ciljeve i rezultate poslovanja, uz naznaku svrhe, odnosno motiva za upotrebu naziva „Srbija”

-finansijski plan za tekuću godinu privrednog društva Osnivača ili plan proizvodnje Društva u osnivanju;
-poslovni izveštaj poslednje poslovne godine za Osnivača;
-mišljenje Privredne komore Srbije o dobijanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Srbija”;
-akt (odluku) o nameri osnivanja privrednog društva donetu od strane Osnivača i Nacrt Osnivačkog akta budućeg privrednog društva (ukoliko postoji);
-overen prevod iz službenog registra iz kog se vidi sadržaj i datum upisa većinskog stranog osnivača privrednog društva;
- punomoć ako se zahtev podnosi preko ovlašćenog punomoćnika.

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba:
Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

KORACI
6

Uz Zahtev se dostavlja i dokaz o UPLAĆENOJ TAKSI za postupanje po zahtevu.

UPLATA TAKSE se vrši na sledeći račun:

Budžet Republike Srbije broj 840-742221843-57,
Model 97, poziv na broj 50-016,

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba:
Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

KORACI
7

Za izdavanje rešenja o prethodnoj saglasnosti za unošenje naziva „Srbija” u poslovno ime privrednog društva, nakon što Vlada Srbije donese odluku, potrebno je uplatiti taksu na račun:

Budžet Republike Srbije broj 840-742221843-57,
Model 97, poziv na broj: 50-016

KONTAKT OSOBA

Kontakt osoba:
Petar Bojanić
Telefon: +381 11 3642 789
petar.bojanic@privreda.gov.rs

undp-logo

Izradu dizajn / veb stranice pomogao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP

Sadržaj veb stranice uređuje Ministarstvo privrede i isti ne mora nužno predstavljati stavove i mišljenja UNDP-a