Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
02.10.2015.

Влада Републике Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о улагањима, којим се гарантује слобода страних и домаћих улагача и јамче права под једнаким условима у складу са добрим стандардима међународног инвестиционог права и домаћег законодавства.

Нова законска решења, припремљена у сарадњи са представницима Светске банке, предложена су ради успостављања институционалног оквира за подршку и контролу инвестиција и формално-правног изједначавања домаћих и страних инвеститора.

Циљ новог закона је да се унапреди систем за подршку инвестицијама, осигура ефикасна реализација улагања и обезбеде бољи резултати и свеобухватнији ефекти.