Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
02.10.2015.

Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici utvrdila Predlog zakona o ulaganjima, kojim se garantuje sloboda stranih i domaćih ulagača i jamče prava pod jednakim uslovima u skladu sa dobrim standardima međunarodnog investicionog prava i domaćeg zakonodavstva.

Nova zakonska rešenja, pripremljena u saradnji sa predstavnicima Svetske banke, predložena su radi uspostavljanja institucionalnog okvira za podršku i kontrolu investicija i formalno-pravnog izjednačavanja domaćih i stranih investitora.

Cilj novog zakona je da se unapredi sistem za podršku investicijama, osigura efikasna realizacija ulaganja i obezbede bolji rezultati i sveobuhvatniji efekti.