Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
18.05.2020.

Министарство привреде расписало је данас јавни позив којим је малим, средњим и микро предузећима, предузетницима и задругама омогућено да конкуришу за бесповратна средства за набавку опреме у износу од милијарду динара.

 

Програм подршке малим и средњим предузећима представља комбинацију повољних кредита и бесповратних средстава, а циљ је повећање конкурентности привредних субјеката, унапређење њиховог пословања, као и креирање нових радних места.

 

Средства се могу користити за набавку нове производне, као и опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара.

 

Програм је конципиран тако да Министарство привреде суфинансира набавку опреме у износу од 25 одсто њене вредности, 70 одсто трошкова набавке финансира се из кредита банака или лизинг компанија,  док преосталих пет одсто чини учешће самог предузетника.

 

Овогодишњи партнери на програму су Прокредит, Кредит агрикол, Банка Интеза, Банка Поштанска штедионица, Ерсте и ОТП банка, као и две лизинг компаније – Интеза и Уникредит лизинг.

 

Министарство привреде је од ове године увело електронску пријаву захтева, a сви потребни подаци аутоматски ће се преузимати од других државних органа (АПР, Пореска управа, ЦРОСО) чиме се скраћује време потребно за доделу бесповратних средстава, тако да корисници могу да поднесу захтев без одласка у филијалу банке или лизинг компаније.

 

Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а све информације и документација доступни су на интернет страници Министарства привреде:  www.privreda.gov.rs.