Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
27.07.2016.

Ponude za privatizaciju Galenike putem strateškog partnerstva dostavila su tri ponuđača:  Cadila Pharmaceuticals Limited iz Indije, EMS S.A. iz Brazila i Konzorcijuma Frontier Pharma Limited iz Velike Britanije i LLC NPA Petrovax Pharm iz Rusije.

Otvaranje prijava će se održati 29. jula 2016. u Ministarstvu privrede, kada će se otvoriti samo koverta koja sadrži podatke o ponuđaču i oceniti i analizirati dostavljena dokumentacija. Vreme trajanja ovog postupka zavisi od kvaliteta dostavljene dokumentacije.

Po konstatovanju urednosti dostavljene dokumentacije, otvaranju se finansijske ponude, Komisija utvrđuje rang listu. Ponude za Strateško partnerstvo će biti rangirano tako da će prednost imati onaj ponuđač koji ponudi zaposlenje za najveći broj radnika u Galenici. Pored toga, prilikom rangiranja ponuda uzeće se u obzir i ponuđeni iznos dokapitalizacije Galenike za 25% kapitala i ponuđeni prihod Republike Srbije prilikom prodaje kapitala Galenike nakon isteka Strateškog partnerstva.

Konačnu Rang listu usvaja Vlada Republike Srbije i proglašava najpovoljnijeg ponuđača. Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem traju najduže 90 dana.

Postupak privatizacije Galenike se sprovodi modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije novčanim ulogom u minimalnom iznosu od €7 miliona evra, kojom strateški partner stiče 25% akcijskog kapitala Galenike.

 U periodu trajanja Strateškog partnerstva, koje ne može biti duže od 5 godina, Strateški partner će sprovesti operativno i finansijsko restrukturiranje Galenike čime će, kroz povećanje vrednosti Galenike, biti stvorena dodatna vrednost za Republiku Srbiju koja ostaje većinski vlasnik. Po okončanju Strateškog partnerstva, a nakon uspešnog operativnog i finansijskog restrukturiranja Galenike, organizovaće se zajednička prodaja većinskog kapitala Galenike, a čime se očekuje da će privatizacioni prihodi za Republiku Srbiju biti maksimizovani.

Strateški partner je u obavezi da obezbedi najmanje 5 rukovodilaca kojima će biti povereno operativno upravljanje Galenikom u periodu trajanja strateškog partnerstva, a koji imaju minimalno po 10 godina iskustva, od čega najmanje 5 godina na rukovodoćim pozicijama u farmaceutskim kompanijama i/ili na poslovima finansijskog ili operativnog restrukturiranja.

 U skladu sa Zakonom o privatizaciji Republika Srbija namerava da podrži restrukturiranje Galenike u periodu Strateškog partnerstva kroz konverziju obaveza Galenike prema državnim poveriocima u kapital, kao i kroz sprovođenje socijalnog programa i aktivnu podršku u periodu trajanja Strateškog partnerstva putem učešća u organima upravljanja.

Pravo za učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda za strateško partnerstvo su imala domaća i strana pravna lica, koja su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarili prihode u minimalnom iznosu od €50 miliona, ili su upravljala imovinom u iznosu većem od €100 miliona.

Strateški partner je u obavezi da očuva kontinuitet obavljanja delatnosti Galenike. Zainteresovani ponuđaci su u obavazi da na ime ozbiljnosti ponude uplate depozit ili predaju garanciju za ozbiljnost ponude u iznosi od €100,000.

Radi održanja poslovanja i zaposlenosti u Galenici, a u slučaju da se po otvaranju ponuda za izbor Strateškog partnera, odnosno nakon isteka propisanih rokova za pregovore Ugovora o Strateškom partnerstvu ne bude sklopljen ugovor sa strateškim partnerom, Vlada Republike Srbije je spremila Plan B za rešavanje obaveza Galenike.

U skladu sa Planom B, Republika Srbija će podržati finansijsko restrukuriranje Galenike kroz više mera koje imaju za cilj rasterećenje Galenike od obaveza prema državnim poveriocima i institucijama.