Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
01.02.2021.

У 30 општина и градова у којима се реализује 119 инвестиционих пројеката који су подржани средствима подстицаја Министарства привреде, у периоду од 2016. до 2020. године, запослено је 53.000 особа, показала је студија „Анализа ефеката доделе средстава подстицаја и других инструмената подршке инвестиционим пројектима“ рекао је начелник одељења за инвестиције Бранислав Пејчић.

Од укупног броја запослених њих 2.000 је из домаћинстава у којима су остали чланови незапослени.

Наведена студија показала је као конкретне користи од пројеката ангажовање 12.600 домаћих коопераната, годишњи пласман производа на ино-тржишту од преко 2 милијарде евра, укупно прометовани порез на додату вредност 340 милиона евра, што представља само неке од социоекономских и фискалних бенефита за локалну заједницу и консолидовани буџет Републике Србије.

Пејчић је овом приликом позвао јединице локалне самоуправе да наставе промовисање политике улагања у својим срединама.

Према његовим речима један од основних закључака на примеру пројеката који су анализирани је да се за само 16 месеци исплати оно што се додели кроз финансијске подстицаје путем прихода од наплаћеног пореза на зараде и доприноса и исплаћене нето зараде, што је одличан показатељ оправданости политике подстицаја као саставног дела политике улагања у привлачењу домаћих и страних инвеститора.