Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
13.11.2015.

Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији је завршена. Министарство привреде се захваљује свим учесницима у јавној расправи на сугестијама и конструктивним предлозима.

На основу примедби добијених у поступку јавне расправе, примедби и сугестија експерата, као и примедби и предлога других министарстава, Пројектна радна група сачиниће коначну верзију Нацрта закона о метрологији, коју ће ово министарство, у складу са Пословником Владе, упутити у даљу процедуру усвајања на Влади.