Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
06.10.2017.

Јавна расправа о Нацрту закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености је завршена.

Министарство привреде се захваљује свим учесницима у јавној расправи на сугестијама и конструктивним предлозима.

На основу коментара и сугестија добијених у поступку јавне расправе, као и примедби и предлога ресорних министарстава, Министарство привреде ће припремити коначну верзију Нацрта закона и упутиће је у даљу процедуру усвајања на Влади.