Arhiva internet prezentacije Ministarstva privrede do 31. avgusta 2021. godine

Kontaktirajte nas

+ 381 11 36 42 600

ili

Ocenite sajt

Online formularom

VAŠE MIŠLJENJE

>>pišite nam
25.09.2015.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama je završena. Ministarstvo privrede zahvaljuje svim učesnicima u javnoj raspravi na sugestijama i  kostruktivnim predlozima.

Na osnovu primedbi dobijenih u postupku javne rasprave i primedbi i sugestija eksperata, Radna grupa za izradu Nacrta zakona o zadrugama sačiniće konačnu verziju Nacrta zakona o zadrugama, koju će ovo ministarstvo, u skladu sa Poslovnikom Vlade, uputiti u proceduru usvajanja na Vladi.