Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
26.10.2015.

Комисија за контролу извршења обавеза купца, односно стратешког инвеститора из закључених уговора у поступку приватизације, на 24. седници која је одржана 20.10.2015, донела је одлуку о издавању потврде о испуњености уговорних обавеза купца капитала сагласно Уговору о продаји друштвеног капитала “Српске фабрике стакла“ АД, Параћин, у реструктурирању, методом јавног тендера, закљученом 09.11.2006.

Агенција за приватизацију је, дописом од 23.10.2015, обавестила купца капитала – Конзорцијум «Glass Industry» АД и «Рубин» АД, гаранта – «Corporate Commercial Bank» AD и субјект приватизације да су, рокови за испуњење уговорних обавеза истекли, и да Агенција за приватизацију нема даљих законских и уговорних овлашћења и надлежности у смислу обављања послова контроле извршења уговора.

Решење о преносу сопствених акција субјекта приватизације на купца капитала донето је 26.10.2015. и биће достављено купцу, субјекту приватизације и надлежном регистру.