Архива интернет презентације Министарства привреде до 31. августа 2021. године

Контактирајте нас

+ 381 11 36 42 600

ili

Оцените сајт

Онлине формуларом

ВАШЕ МИШЉЕЊЕ

>>пишите нам
14.07.2017.

Министарство привреде расписало је још један позив локалним самоуправама за пријаву додатних инфраструктурних пројеката који ће се у 2017. финансирати у оквиру Програмa подршке развоју пословне инфраструктуре.

У оквиру овог програма Министарство привреде ове године већ са 365,8 милиона динара суфинансира 26 пројеката изградње и обнове саобраћајне, комуналне, електроенергетске, енергетске и остале инфраструктуре и објеката у пословним зонама, као и радове који обезбеђују доступност пословних зона и њиховог повезивања са окружењем.

Први јавни позив за овај програм расписан је почетком године, а након спроведених јавних набавки за одобрене пројекте, Министарство је остварило уштеду од 130 милиона динара, тако да се овај јавни позив односи на расподелу ових уштеђених средстава.

Програмом подршке развоју пословне инфраструктуре у 2017. години, који се реализује у циљу унапређења привредног амбијента за пословање малих и великих предузећа, привлачења инвестиција и отварања нових радних места,  Министарство суфинансира пројекте локалних самоуправа у износима до 60 одсто од вредности пројекта, док су градови и општине у обавези да финансирају преосталу вредност пројекта.

Више информација о програмима, условима јавних позива, начину суфинансирања, критеријумима и потребној документацији, заинтересоване локалне самоуправе  могу наћи на интернет презентацији Министарства привреде, а рок за пријаву пројеката је 31. јул 2017. године.